Przepis wykonawczy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 25 września 2015 r. w sprawie przeciętnej stopy bezrobocia w kraju oraz na obszarze powiatów

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę