Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (IV)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1 Wsparcie...

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (V)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (IV)"   Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę