Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.533,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,6%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2017r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.
Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (III)

"Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)

"Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, ...

Projekt pt. "Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia...

Projekt pt. "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę