Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Akty prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2018r.

Statystyki i analiza
Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (III)" w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych   Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy ...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (IV)"   Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Oś priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy Działanie 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy...

"Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (III)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy i osób biernych...

Projekt pt. "Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (II)" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                w ramach Osi Priorytetowej 6 Regionalny rynek pracy, Priorytet Inwestycyjny 8i Dostęp do zatrudnienia...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę