Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 1.491,90 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.790,30 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 746,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 45.242,16 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec lutego 2024 r.

 

wykres statystyki

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych z Powiatu Krośnieńskiego (I)   Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego...

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VIII)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt pilotażowy pod nazwą   „Bon – Twoją szansą na niezależność" Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina"   Okres realizacji od...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VII)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę