Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1...

Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)   Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (V)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VI)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VI)   Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje w ramach projektu „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VI)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę