Rynek pracy - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Rynek pracy

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 36.937,50 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Artykuły prawne

Zobacz akty prawne dotyczące bezrobocia i promocji zatrudnienia

Zobacz

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec października 2022 r.
stopa bezrobocia

Opis funkcjonowania Rady Rynku Pracy w nowych ramach prawnych.

  Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VIII)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt pilotażowy pod nazwą   „Bon – Twoją szansą na niezależność" Projekt pilotażowy finansowany ze środków rezerwy Funduszu Pracy w ramach naboru na projekty pilotażowe pod nazwą „Stabilna praca – silna rodzina"   Okres realizacji od...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Klucz do zatrudnienia dla osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy (VII)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 6 Regionalny rynek pracy  Działanie 6.1...

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie krośnieńskim (VI)" dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 1.1...

Czytaj więcej w temacie: Programy i projekty

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę