Aktualność - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku spadku przychodów z działalności statutowej w następstwie wystąpienia COVID-19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę