Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim


UWAGA!


 
Zasady obsługi klientów w Powiatowym Urzędzie Pracy w Krośnie Odrzańskim oraz w Filii w Gubinie obowiązujące od dnia 8 czerwca 2020 roku do odwołania:
1. mając na względzie rekomendację służb sanitarnych zaleca się, jako podstawową formę kontaktu : telefon, pocztę elektroniczną, portal praca.gov.pl lub EPUAP, skrzynkę podawczą umieszczoną przed siedzibą urzędu, pocztę tradycyjną oraz wcześniejsze umówienie na wizytę z pracownikiem właściwego działu,
2.  aby zapewnić bezpieczeństwo klientów i pracowników urzędu oraz aby uniknąć rozprzestrzeniana się wirusa SARS-Co-2, w siedzibie urzędu obsługiwane będą wyłącznie  osoby, które umówią się na wizytę telefonicznie.
3. klienci będą obsługiwani bez osób towarzyszących za wyjątkiem osób niepełnosprawnych,

 4. przed wejściem do budynku urzędu konieczne będzie podanie pracownikowi imienia, nazwiska oraz daty i godziny wizyty,

 5. z uwagi na konieczność zachowania reżimu sanitarnego i uniknięcia kolejek prosimy o przyjście max 10 minut przed umówioną godziną. Klienci którzy przyjdą wcześniej będą oczekiwać na wizytę przed siedzibą urzędu. Klienci którzy się spóźnią mogą zostać nieobsłużeni,
6. należy zachować dystans 2 metrów między oczekującymi,

7. klienci przychodzący do urzędu muszą być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, tj. maseczki ochronne zasłaniające nos i usta. Po wejściu do siedziby urzędu należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce dostępnym płynem do dezynfekcji (dotyczy to zarówno osób w rękawiczkach jednorazowych jak i bez nich), 

8. w przypadku klientów, którzy nie spełniają wymogów sanitarnych lub sprawiają wrażenie chorych pracownik ma prawo odmówić obsługi takiej osoby, 

9. w siedzibie urzędu przebywać mogą wyłącznie osoby, które są obsługiwane. 

Pracownik merytoryczny decyduje o tym, czy wizyta jest niezbędna i wyznacza termin i godzinę wizyty. Z wizyt na prośbę zainteresowanego wyłączone są sprawy dotyczące złożonych wniosków w zakresie realizacji pomocy wynikającej z realizacji Tarczy Antykryzysowej. W tych przypadkach jedynymi inicjatorami wizyt są pracownicy zajmujący się obsługą wniosku.

Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie Odrzańskim:

Rejestracja, zasiłki dla bezrobotnych  68 383 03 01, 68 383 0303
Sekretariat 68 383 0313
Doradcy klienta 68 383 0305, 68 383 0308, 68 383 0307, 68 383 0322
Obsługa pracodawców (zatrudnianie cudzoziemców), zgłoszenie oferty pracy 68 383 0305 /308
KFS/Szkolenia 68 383 0319
Staże, dotacje, prace interwencyjne 68 383 0306
Formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej:
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców
68 383 0305 /308
Dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzenia pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 68 383 0307
Dofinansowanie przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 68 383 0319

Powiatowy Urząd Pracy Filia w Gubinie:
Rejestracja, zasiłki dla bezrobotnych
684558218, 684558219
Doradcy klienta 68 475 5371, 68 455 2272, 68 455 8212,
Obsługa pracodawców (zatrudnianie cudzoziemców) 68 455 2272
Obsługa pracodawców, zgłoszenie oferty pracy 68 455 8212, 68 455 2272
KFS/Szkolenia 68 455 8214
Staże 68 455 8212 
Dotacje, refundacje na doposażenie stanowiska pracy, prace interwencyjne 68 455 8221
Formy wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej:
Pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla mikroprzedsiębiorców
68 455 8215 68 455 8220
Dofinansowanie przedsiębiorcom części kosztów wynagrodzenia pracowników  oraz należnych od tych wynagrodzeń składek 68 455 8214, 68 455 8212
Dofinansowanie przedsiębiorcy niezatrudniającemu pracowników części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 68 455 8221
 
 

Aktualne nabory

Aktualności

Czytaj więcej w temacie: Aktualności

6,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu marca 2021r.
Stopa bezrobocia stan na koniec lutego 2021 roku

  • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 32.747,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę